Over

Jeanette is een ervaren logopedist en gespecialiseerd stottertherapeut. Ze is vanaf 1989 werkzaam in een eigen praktijk. “Ik ervaar mijn werk als inspirerend en blijf mezelf ontwikkelen door cursussen te volgen en de vakliteratuur bij te houden. Zo houd ik een frisse blik op het werkveld”. Jeanette geeft intervisie bijeenkomsten aan logopedisten, die interesse hebben in het behandelen van stotteren. 

Logopedist
In de basis ben ik logopedist en ben ik lid van de vereniging van logopedisten (NVLF), sta ik ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici, heb ik een AGBcode en voldoe ik aan de Wet BIG.

Stottertherapeut
In 2004 heb ik de post-HBO opleiding tot Stottertherapeut afgerond. Na het behalen van mijn opleiding werd ik lid van de vereniging voor Stottertherapeuten, NVST en de Verenging Stottercentra Nederland, VSN. Een aantal jaar daarna werd het kwaliteitsregister voor Europese stottertherapeuten (EFS) opgericht. Om lid te blijven van het EFS moet ik elk jaar aan eisen voldoen, waaronder het geven van een minimumaantal stotterbehandelingen en het volgen van cursussen. 

Kwaliteitskringen
In een kwaliteitskring komen collega’s vier tot vijf keer per jaar bij elkaar om de nieuwste ontwikkelingen te bespreken binnen het vakgebied en intervisie. Ik ben betrokken bij vier kwaliteitskringen, die zich bezighouden met het vakgebied stotteren.

Om ingeschreven te staan in het Europese kwaliteitsregister moet iedere logopedist-stottertherapeut aan eisen voldoen. Daaronder vallen onder andere cursussen en behandeluren met betrekking tot stotteren en broddelen.

Om ingeschreven te staan in het kwaliteitsregister Paramedici moet iedere logopedist aan eisen voldoen. Daaronder vallen onder andere cursussen en behandeluren.

De NVST is de Nederlandse vereniging van Stottertherapeuten.

De NVLF is de Nederlandse vereniging van Logopedisten.

De VSN is de Vereniging Stottercentra Nederland.

Klachtenregeling

Niet helemaal tevreden?

Vertel het me, dan kunnen we in overleg kijken wat eraan te doen. Klachten kunnen ingediend worden bij het onafhankelijke Klachtenloket Paramedici

Kosten/vergoedingen

Stottertherapie zoals door mij aangeboden valt onder logopedie en logopedie zit in het wettelijk bepaalde basispakket. Ik heb met bijna alle verzekeringen een contract afgesloten. De declaratie zal via de verzekering lopen. Met CZ (waaronder Nationale Nederlanden en OHRA) en ONVZ heb ik geen contract getekend. In sommige gevallen zal de zorgverzekering, waarbij ik geen contract heb afgesloten, het gedeclareerde bedrag verrekenen met het te vergoeden bedrag met de cliënt zelf.

Tot 18 jaar is er geen sprake van wettelijk eigen risico. Als je 18 jaar of ouder bent heb je wel te maken met het wettelijk bepaalde eigen risico. Lees meer over het eigen risico bij de rijksoverheid.