Kind 7-12 jaar

Kinderen met stotteren beleven het stotteren heel verschillend. Het ene kind is zich zeer bewust van het stotteren en ontwikkelt negatieve gevoelens zoals schaamte en angst voor het stotteren, terwijl het andere kind zich er weinig of niets van aantrekt.

Onderzoek

Tijdens het intakegesprek ga ik in gesprek met je kind en bevraag ik hoe je kind tegenover zijn/haar stotteren staat. Ik onderzoek de spraakmotoriek; observeer het taalgebruik en onderzoek of het kind gepest wordt.
Met behulp van vragenlijsten; onderzoekjes en analyse van videofilmpjes van het spreken van je kind in de thuissituatie stel ik de diagnose. Als er aanleiding toe is doe ik verder onderzoek naar de zintuiglijke informatieverwerking of doe ik onderzoek naar de reflexen van het kind volgens reflex integratie.

Behandeling

Het zal belangrijk zijn te zorgen dat het kind zich zeker voelt met stotteren, dat het kind zich vrij kan uiten en kan laten zien wie hij/zij is. Daarnaast kunnen we aan de slag met het makkelijker maken van stotter-momenten.

Plezier en spel speelt een grote rol in mijn behandeling van kinderen met stotteren.

Het liefst betrek ik zoveel mogelijk mensen uit de omgeving van het kind bij de behandeling. Zo mag het kind een keer een vriendje meenemen; zijn opa en oma ook welkom en neem ik contact op met de leerkracht. Wanneer de omgeving van het kind meebeweegt wordt het voor het kind makkelijker om te veranderen.

“Ik vind het gewoon jammer dat ik niet meer hoef te komen bij jou, ja het is gewoon zo fijn en leuk hier! Ik voel me prettig hier en we doen leuke dingen”.

“Ik heb veel gehad aan de tips voor mijn spreekbeurt en vond eigenlijk alles leuk! Bedankt voor alles!”

Interesse?

Maak gerust een afspraak voor een intake-gesprek.