Volwassenen

Stotteren kan behoorlijk lastig zijn, het heeft vaak een grote impact op het dagelijks leven. Op het werk kan het moeilijk zijn te laten zien wie je bent en wat je waard bent.

Stotteren begint met het maken van een klankverlenging; een lettergreep herhaling of een korte blokkade. Vaak ontwikkelt het stotteren zich doordat er een angstreactie optreedt: een vecht-reactie; een vlucht-reactie; een bevries-reactie. Het spreken kan daardoor vermoeiend worden doordat er steeds meer spieren worden aangespannen (vechtreactie). Of je zegt niet meer wat je wil zeggen doordat je bepaalde woorden niet wilt uitspreken (vluchtreactie). Je blijft hangen en verliest grip op jezelf (bevries reactie). Zo kom je al snel tot de uitspraak:

“Stotteren is alles wat je doet om niet te stotteren” (Joseph Sheehan)

De therapie start met een intakegesprek en onderzoek
Tijdens het intakegesprek gaan we in gesprek over je stotteren en waar je tegen aanloopt. Het onderzoek brengt het stotterprobleem zo duidelijk mogelijk in kaart.

Therapie

In de therapie besteden we aandacht aan je gevoelens en gedachten over het stotteren en doen we oefeningen voor je spraak.
Jij weet beter dan wie ook wat stotteren met je doet, wat je belangrijk vindt en waar je tegenaan loopt. We werken aan alle aspecten waar het stotteren invloed op heeft, dat heeft de meeste kans van slagen op de lange termijn.

Het doel van de therapie is om zo vrijuit mogelijk te spreken op een zo makkelijk mogelijke manier, zodat stotteren zo min mogelijk invloed heeft op je leven.

In de therapie leer je jezelf te coachen, jouw inzet wordt beloont, doordat je steeds meer controle krijgt en verantwoordelijkheid neemt voor jouw vooruitgang.

Na drie maanden is het effect van de therapie in de meeste gevallen duidelijk merkbaar. Het stotteren wordt anders beleefd; is verminderd of in ernst afgenomen. De duur van het behandeltraject is afhankelijk van de ernst van het stotteren, de uitlokkende factoren en de in-standhoudende factoren en duurt tot maximaal 18 maanden.
Elke drie maanden evalueren we samen de voortgang en werkwijze, zo nodig stellen we de doelstellingen bij. Tijdens de behandelperiode of in de afbouwfase maken we samen een terugval preventieplan. Na afloop van het traject is een periode van nazorg belangrijk om terugval te voorkomen.

Interesse?

Maak gerust een afspraak voor een intake-gesprek.